Om oss

Hur vi arbetar, organisationen och vår historia

Totalentreprenad

De allra flesta entreprenader görs av byggföretag som anlitar plåtslagare och ventilationsfirmor som underleverantörer. Med Ek´s specifika kompetens kan vi åta oss hela projektet. Vår totalentreprenad är en klok helhet där förståelsen för byggnationens olika faser rationaliserar planering och produktion. Korta ledtider med tydligt beskrivna moment i projektering skapar goda förutsättningar att upprätthålla en hög kvalitet genom hela byggprocessen.

Miljö- och kvalitetsarbete

Vi var tidigt ute när det gäller att tänka kring miljö- och kvalitetsledning. Utbildningsperspektivet är centralt och vi genomför löpande åtgärder för att bygga hållbara rutiner i vårt dagliga arbete. I detta långsiktiga arbete ingår också att påverka vår omgivning, leverantörer och entreprenörer, så att vi har en gemensam uppfattning kring ansvarstagande och långsiktighet.

Organisationen

KALKYLATOR

Pasi Ojala
Ventilation
Plåtslageri
Service

VD

Roger Ek
Ventilation
Plåtslageri
Tillverkning
Montage
Rengöring

VERKMÄSTARE

Hasse Pettersson
Plåtslageri
Försäljning

Viking Partner

förvärvar Ek’s Plåt & Vent-Service AB

Viking Partners har den 9 december 2019 förvärvat aktiemajoriteten i R. Eks Plåt &Vent. Service Aktiebolag (”Ek’s Plåt & Vent-Service”) med tillhörande dotterbolag, Zmide i Krylbo AB (”Zmide”). Bolagen har huvudkontor i Krylbo. Ek’s Plåt & Vent-Service är en ledande leverantör av byggplåt och ventilation i sydöstra Dalarna. Zmide är en ledande lokal smidesentreprenör med fokus på service inom samma område.

Läs mer i pressreleasen här
Viking Partners Webbplats

Historien bakom EK´S Plåt & Vent-Service AB

Historien bakom EK´S Plåt & Vent-Service AB

1933
1933

Asplunds Bygg AB

Asplunds Bygg AB grundades och första uppdraget var Centrumbaren i Krylbo.

1977
1977

Asplunds Bygg AB

Asplunds Bygg AB köper Folke Englunds Plåtslageri.

1983
1983

Roger Ek

Nuvarande ägare Roger Ek, startade som ventilationsmontör.

1986
1986

Arbetsledning

Roger Ek övergår till att bli arbetsledare.

1988
1988

EK´S Plåt & Vent-Service AB

Asplunds Bygg AB säljer plåt- och ventilationsavdelningen till Roger Ek och byter namn till EK´S Plåt & Vent-Service AB. Smidesavdelning hos Asplunds Bygg säljs till Per Ola Zetterberg.

1999
1999

Byggavdelningen på Asplund

Byggavdelningen på Asplunds säljs till dåvarande chefer.

2000
2000

R.Eks Fastigheter AB

Roger Ek köper (dec 2000) hela fastigheten av Asplunds Bygg och Fastighets AB, i och med köpet bildades företaget R.Eks Fastigheter AB.

2008
2008

Zmide i Krylbo AB

Zmide i Krylbo AB köps av Per Ola Zetterberg som går i pension. Företaget blir då ett dotterbolag till Ek´s Plåt & Vent-Service AB. Zmide har sin verksamhet i samma lokaler som Ek´s Plåt & Vent-Service AB och de två företagen kompletterar varandra på ett bra sätt.

2011
2011

R.Eks Holding AB

R.Eks Holding AB bildas.

2013
2013

Största projektet inom ventilation

Nybyggnad av student och ungdomsbostäder Rosendalsvägen i Uppsala. Läs mer om projektet hos Byggfolio

2016
2016

Elsa Anderssons Konditori i Norberg

Ek´s var entreprenör på både plåtslageri och ventilation i återuppbyggnaden av det 100 år gamla klassiska konditoriet.

2018
2018

Engelsbergs Bruk

Omläggning av yttertak med skivtäckning på hyttan i Engelsbergs Bruk. Engelsbergs hytta är en av landets få bevarade mulltimmerhyttor. Engelsbergs bruk räknas som ett av de främsta industriminnena i världen och finns sedan 1993 på UNESCO´s lista över världsarven. Detta arbete ledde även till att Ek´s fick uppdraget att lägga om taken på Engelsbergs herrgård och två flyglar.

2019
2019

Gamla Byn bygger nytt på badhustomt

Ek´s kommer att stå för all ventilation vid nästa stora bostadsbyggande i Avesta. Det är den gamla badhustomten som kommer att få 70 nya lägenheter.

2019

Viking Partner förvärvar Ek’s Plåt & Vent-Service AB

Den 9 december 2019 förvärvar Viking Partner aktiemajoriteten i R.Eks Plåt&Vent AB med tillhörande dotterbolag, Zmide i Krylbo AB.

Roger Ek, VD och ägare kommer att jobba kvar som VD och ser fram emot att utveckla Ek’s Plåt &Vent-Service och Zmide tillsammans med Viking Partners.

”Vi är mycket glada att kunna presentera denna affär. Ek’s Plåt &Vent-Service och Zmide är fina och välskötta bolag med lång historik inom plåtslageri och ventilationresp. smide, båda med en stark position inom sin marknad.”, säger Anders Tollsten, Partner på Viking Partners.

Läs mer i pressreleasen här