Ventilation

Konstruktion, tillverkning och underhåll

Bra luft är en god investering

Ventilation är vid sidan av plåtslageri vårt andra stora tjänsteben. Det är en bransch som påtagligt påverkats av nya rön och en större kollektiv medvetenhet. Idag ställs inte endast höga krav kopplat till människors behov av ren och hälsosam luft. Den ska också gagna miljön och vara kostnadsbesparande. Våra ventilationstekniker har elkompetens som underlättar ett övergripande perspektiv.

Hela kedjan

Ek´s verkar i hela kedjan från konstruktion, tillverkning till igångkörning och löpande underhåll. Kunder är både större företag som Stora Enso, Outokumpu, Gamla Byn, Byggpartner, Pacora, HMB, Östlings Bygg och kommuner som Avesta och Hedemora. Vi bemödar oss om att tänka med god framförhållning och göra smidiga övergångar när vi installerar ventilationsanläggningar. För att garantera en god driftsäkerhet testar vi anläggningens funktionalitet både före och efter installation. Det sparar tid och pengar åt våra uppdragsgivare.