Byggnadsplåtslageri

Samlad kompetens inom plåtslageri och ventilation

Idag har vi en skara högt kvalificerade medarbetare inom olika hantverksskrån. Vi har både byggnadsplåtslagare och ventilationsmontörer som arbetar tätt tillsammans med serviceavdelning och smeder. Våra plåtslagare utför alla förekommande uppgifter såväl exteriört som interiört. Som till exempel:

  • Band-och skivtäckningar
  • Skorstensbeslag
  • Garneringsarbeten
  • Regnvattensystem

Som kund ska ni också veta att vi har garantimodeller för att säkra en trygg leverans, både avseende arbetsinsats och material.