Zmide i Krylbo AB

Zmide i Krylbo AB köps av Per Ola Zetterberg som går i pension. Företaget blir då ett dotterbolag till Ek´s Plåt & Vent-Service AB. Zmide har sin verksamhet i samma lokaler som Ek´s Plåt & Vent-Service AB och de två företagen kompletterar varandra på ett bra sätt.