Största projektet inom ventilation

Nybyggnad av student och ungdomsbostäder Rosendalsvägen i Uppsala. Läs mer om projektet hos Byggfolio