R.Eks Fastigheter AB

Roger Ek köper (dec 2000) hela fastigheten av Asplunds Bygg och Fastighets AB, i och med köpet bildades företaget R.Eks Fastigheter AB.