Gamla Byn bygger nytt på badhustomt

Ek´s kommer att stå för all ventilation vid nästa stora bostadsbyggande i Avesta. Det är den gamla badhustomten som kommer att få 70 nya lägenheter.