Engelsbergs Bruk

Omläggning av yttertak med skivtäckning på hyttan i Engelsbergs Bruk. Engelsbergs hytta är en av landets få bevarade mulltimmerhyttor. Engelsbergs bruk räknas som ett av de främsta industriminnena i världen och finns sedan 1993 på UNESCO´s lista över världsarven. Detta arbete ledde även till att Ek´s fick uppdraget att lägga om taken på Engelsbergs herrgård och två flyglar.