Byggavdelningen på Asplund

Byggavdelningen på Asplunds säljs till dåvarande chefer.