Arbetsledning

Roger Ek övergår till att bli arbetsledare.