Om oss &
Hur vi arbetar, organisationen och vår historia.

Totalentreprenad

De allra flesta entreprenader görs av byggföretag som anlitar plåtslagare och ventilationsfirmor som underleverantörer. Med Ek´s specifika kompetens kan vi åta oss hela projektet. Vår totalentreprenad är en klok helhet där förståelsen för byggnationens olika faser rationaliserar planering och produktion. Korta ledtider med tydligt beskrivna moment i projektering skapar goda förutsättningar att upprätthålla en hög kvalitet genom hela byggprocessen.

Miljö- och kvalitetsarbete

Vi var tidigt ute när det gäller att tänka kring miljö- och kvalitetsledning. Utbildningsperspektivet är centralt och vi genomför löpande åtgärder för att bygga hållbara rutiner i vårt dagliga arbete. I detta långsiktiga arbete ingår också att påverka vår omgivning, leverantörer och entreprenörer, så att vi har en gemensam uppfattning kring ansvarstagande och långsiktighet.


Organisationen

KALKYLATOR

Pasi Ojala

Ventilation
Plåtslageri
Service

VD

Roger Ek

Ventilation
Plåtslageri
Tillverkning
Montage
Rengöring

VERKMÄSTARE

Hasse Pettersson

Plåtslageri
Försäljning


Historien bakom EK´S Plåt & Vent-Service AB

Asplunds Bygg AB

Asplunds Bygg AB grundades och första uppdraget var Centrumbaren i Krylbo.

Asplunds Bygg AB

Asplunds Bygg AB köper Folke Englunds Plåtslageri.

Roger Ek

Nuvarande ägare Roger Ek, startade som ventilationsmontör.

Arbetsledning

Roger Ek övergår till att bli arbetsledare.

EK´S Plåt & Vent-Service AB

Asplunds Bygg AB säljer plåt- och ventilationsavdelningen till Roger Ek och byter namn till EK´S Plåt & Vent-Service AB. Smidesavdelning hos Asplunds Bygg säljs till Per Ola Zetterberg.

Byggavdelningen på Asplund

Byggavdelningen på Asplunds säljs till dåvarande chefer.

R.Eks Fastigheter AB

Roger Ek köper (dec 2000) hela fastigheten av Asplunds Bygg och Fastighets AB, i och med köpet bildades företaget R.Eks Fastigheter AB.

Zmide i Krylbo AB

Zmide i Krylbo AB köps av Per Ola Zetterberg som går i pension. Företaget blir då ett dotterbolag till Ek´s Plåt & Vent-Service AB. Zmide har sin verksamhet i samma lokaler som Ek´s Plåt & Vent-Service AB och de två företagen kompletterar varandra på ett bra sätt.

R.Eks Holding AB

R.Eks Holding AB bildas.

Största projektet inom ventilation

Nybyggnad av student och ungdomsbostäder Rosendalsvägen i Uppsala. Läs mer om projektet hos Byggfolio